Algemene voorwaardenPrijzen

Al de prijzen die u zal te zien krijgen, zijn de prijzen inclusief BTW. Er staan geen kleine lettertjes in onze aanbiedingen. Geregeld zullen er promoties gegeven worden op artikels, deze zullen bij de artikelprijs of in de collectie 'promoties' verschijnen. Kortingscodes zullen te zien zijn in de webshop en/of de nieuwsbrief. Al onze (handgemaakte) artikels zullen zo veel mogelijk budgetvriendelijk worden aangeboden.Transport

De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelde goederen. Transport zal gebeuren door PostNL. Een bestelling afhalen in ons magazijn/winkel is ook zeker mogelijk. Zie voor meer info ons verzendbeleid.Minimum bestelling

Er geldt geen minimum bedrag per bestelling.Betalingen

We verwachten de betaling zo snel mogelijk na de bestelling. Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is, zonder vereiste van voorafgaande aanmaning, een intrest verschuldigd gelijk aan 8% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% (met een minimum van €25) verschuldigd.Facturen

De factuur van de bestelde goederen kan u downloaden in de mail die de status verzonden aangeeft. Indien gewenst kan deze ook op papier meegestuurd worden met de te leveren goederen.Garantie

In principe geldt er een waarborg op de degelijkheid van het productieproces van 6 maanden na factuurdatum. Indien we binnen deze periode geen melding van fouten aan het productieproces ontvingen, zijn verdere klachten onontvankelijk en worden ze beschouwd als een gevolg van verkeerd gebruik.Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief het herroepingsformulier. We verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft. Tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
- digitale bestanden die doorgestuurd worden (in PDF).
- spelmateriaal dat uitgetest zal worden voor namaak.Verantwoordelijkheid

Bij sommige houtsoorten kunnen stoffen zoals formaldehyde vrijkomen. Het regelmatig verluchten van de ruimtes is hierdoor aangeraden. Houten onderwijsmateriaal is niet verantwoordelijk voor ongevallen met desbetreffend geleverd materiaal!